Léčba lupénky

Diagnostika a léčba

Diagnózu onemocnění určuje kožní lékař – dermatolog. Pokud by nález nebyl jednoznačný, lze provést mikroskopické vyšetření vzorku kůže. Lékař léčbu stanoví individuálně, dle konkrétního projevu kůže. Lupénka je v dnešní době celkem dobře léčitelná, nikoliv však vyléčitelná. Vrozená dispozice i při úplném klinickém zhojení zůstává a nelze proto zabránit recidivám. Protože lupénka je nevyléčitelná choroba, je důležité, abychom nalezli bezpečné a dlouhodobě aplikovatelné způsoby léčby.

V současné době jsou hlavním odvětvím léčby chronické ložiskové lupénky lokálně aplikovatelné kortikosteroidy. V několika uplynulých letech ale vzrostly obavy související s vedlejšími účinky léčby kortikosteroidy. Pacienti všude na světě si přejí efektivní a bezpečný, alternativní způsob léčby. Přípravky Dr Michaels, vyrobené z léčivých rostlin, představují nejlépe dosažitelnou léčbu a v průběhu více než 20 let jejich existence prokázaly hojivé účinky. V letech 2005 – 2008 byla na těchto přípravcích provedena Studie ověření účinnosti, do které se zapojili významní dermatologové.