Léčba lupénky

Léky pro vnitřní použití

Jsou podávány ústy (orálně) či injekčně. Tato léčiva mohou mít řadu nežádoucích účinků, a proto jejich podávání doprovází nutné pravidelné kontroly. Před zahájením a v průběhu léčby pacient podstupuje laboratorní testy. Zcela novou skupinou léčiv lupénky jsou tzv. biologika. Léky cíleně zasahující do imunologických procesů, vyznačující se lepší snášenlivostí. Podávají se pouze injekčně – některé podkožně a některé nitrožilně formou infuze. Předepisují se pacientům s těžkou ložiskovou psoriázou, kde selhaly minimálně dva druhy stávajících léků.