Odpovědi na nejčastější otázky o lupénce

Dědičnost

Lupénka je geneticky podmíněné onemocnění a s pozitivní rodinnou anamnézou se zvyšuje riziko vzniku lupénky u potomků.

Konkrétně se jedná od 30% pravděpodobnost výskytu lupénky při jednom psoriatickém rodiči a 70% pravděpodobnost, pokud jsou lupénkáři oba. Pro takové děti je pak nutné upravit životosprávu tak, aby nebyly ve zvýšené míře zbytečně vystavovány spouštěčům nemoci a snažit se minimalizovat pravděpodobnost propuknutí nemoci.